Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA
Šią svetainę valdo „Medella Sanare Health & Wellbeing“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Medella Sanare Health & Wellbeing“. „Medella Sanare Health & Wellbeing“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas iš šios svetainės jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką čia nurodyta ir (arba) pasiekiama naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų sąlygas prieš eidami į svetainę ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite pasiekti svetainės ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi, kad periodiškai tikrintumėte šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Po to, kai paskelbsite bet kokius pakeitimus, toliau naudositės ar pateksite į svetainę, jūs sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi „Shopify Inc.

1 SKIRSNIS. Internetinės parduotuvės sąlygos
Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo valstijoje ar gyvenamojoje provincijoje arba kad esate pilnametis savo valstijoje ar gyvenamojoje provincijoje ir davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam nepilnamečiam išlaikytiniui naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi Paslauga, nepažeidžiate jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar jokio destruktyvaus kodo.
Pažeidus ar pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu bet kam dėl bet kokios priežasties atsisakyti paslaugos.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apima: a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimai, siekiant atitikti ir prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Perduodant tinklus, kredito kortelės informacija visada yra užšifruota.
Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų leidimo atgaminti, kopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar išnaudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. .
Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumui ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKIRSNIS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKAS
Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaunama ar naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS - PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).
Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)
Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje rodomas savo gaminių spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks pasiūlymas dėl bet kurio šioje svetainėje pateikto produkto ar paslaugos yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė pateisins jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS - SĄSKAITOS IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento sąskaitos arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime užsakymą arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jums pranešti, susisiekdami su el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu/telefono numeriu, pateiktu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS. PASIRENKAMI ĮRANKIAI
Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „kaip yra“ ir „kaip yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, atsirandančios dėl to, kad naudojatės neprivalomais trečiųjų šalių įrankiais.
Bet koks jūsų pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinate sąlygas, kuriomis atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-iai) teikia įrankius.
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar įvertinimą, ir mes negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už bet kokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiomis kitomis operacijomis, padarytomis dėl bet kokių trečiųjų šalių svetainių. Prieš sudarydami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. NAUDOTOJO PASTABOS, GALIMA PAGALBA IR KITI PATEIKIMAI
Jei, mūsų prašymu, siunčiate tam tikrus konkrečius pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. Paštu, paštu ar kitaip (kartu - „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius mums siunčiamus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinio, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų sąlygas .
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios bet kokiu būdu turėti įtakos paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti melagingo el. Pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu nei jūs pats ar kitaip suklaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už bet kokius jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS - ASMENS INFORMACIJA
Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NETIKSLUMAS IR NEPRIĖMIMAI
Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). .
Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant, be apribojimų, kainų informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje netaikoma jokia nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data, rodanti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) prašyti kitų atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; c) pažeisti bet kokias tarptautines, federalines, provincijos ar valstijos taisykles, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; d) pažeisti ar pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris paveiks paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą; h) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; i) siųsti šlamštą, sukčiavimą, farmaciją, pretekstą, vorą, tikrinti ar įbrėžti; j) bet kokiems nešvankiems ar amoraliems tikslams; arba k) kištis į Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas arba jas apeiti. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kokia susijusia svetaine dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mes negarantuojame, nereiškiame ir negarantuojame, kad jūsų paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad naudojant paslaugą gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad retkarčiais galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be jūsų įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs naudojatės paslauga arba negalite ja naudotis. Paslauga ir visi produktai, teikiami jums per paslaugą, (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar bet kokių sąlygų, nei tiesioginių, nei numanomas, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekybai, prekybai tinkamumą, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą.
„Medella Sanare Health & Wellbeing“, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokias tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, baudžiamąsias bet kokios rūšies specialios ar pasekminės žalos, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, nesvarbu, ar tai sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kita , atsirandantis dėl jūsų naudojimosi bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojant paslaugą, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų naudojimusi paslauga ar produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus turinį ar bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), paskelbto, perduoto ar kitaip pasiekiamo naudojant paslaugą, naudojimo, net jei apie tai buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą ar ją apriboti, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.

14 SKIRSNIS - ŽALOS
Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir laikyti nekenksmingą „Medella Sanare Health & Wellbeing“ ir mūsų tėvams, dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, praktikantams ir darbuotojams. reikalauti, įskaitant pagrįstus advokato atlyginimus, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikė dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas arba dokumentus, į kuriuos jos įtrauktos, arba pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKIRSNIS
Tuo atveju, jei bet kuri šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ir neįvykdoma dalis laikoma atsieta nuo šių sąlygų Tarnyba, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKIRSNIS. PABAIGA
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir po šios sutarties nutraukimo visais tikslais.
Šios Paslaugų sąlygos yra veiksmingos, nebent ir jūs ar mes jų nenutrauksime. Jūs galite bet kada nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei, mūsų nuomone, jūs nesugebate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų ar įtariate, kad nesilaikėte bet kurios sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS. VISAS SUSITARIMAS
Jei mes nepasinaudosime ar neįgyvendinsime bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.
Šios Paslaugų sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susiję su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar tuo pat metu buvusius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant bet kokias ankstesnes Paslaugų sąlygų versijas).
Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų sąlygas negali būti aiškinami rengiančiajai šaliai.

18 SKIRSNIS. VALDYMO TEISĖ
Šios Paslaugų sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

19 SKIRSNIS - PASLAUGŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Po to, kai paskelbsite bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, toliau naudositės ar prieisite prie mūsų svetainės ar paslaugos, tai reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu medellasanare@gmail.com.